5297 State Route 487 Benton, PA 17814
(570) 925-6711